PAP

Глухите водят

Платформа, която обединява глухата общност в България с общи принципи и ценности за равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора.

SIGN

Жестовият език е за всички

Курсове по български жестов език.
Ресурси на жестов език.

VRS

Достъпна среда чрез жестов език

Осигуряване на пълноценен достъп за глухите хора в българското общество.